Als SVK hechten wij veel belang aan de wet op de privacy.

Daarom vindt u in deze folder meer informatie over hoe het SVK omgaat met uw persoonlijke gegevens. Ook op de website van de VMSW vindt u hierover nog extra informatie.

Hier treft u het protocol tussen SVK WoonWeb en de Ideale Woning omtrent de vorming van de woonmaatschappij en de gegevensuitwisseling hiertoe.