VACATURE huurbegeleider - inschrijvingen

Huurbegeleider inschrijvingen Sociaal Verhuurkantoor (SVK)

(m/v)

Voltijds – 38 u/week – bepaalde duur tot en met 31/12/2022.

Professionele Bachelor sociaal werk (of gelijkgesteld door ervaring)

 

Een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren is de sociale huurmarkt. Hierdoor krijgen mensen die het niet zo breed hebben een goede woning tegen een betaalbare huurprijs én met woonzekerheid. Het SVK huurt woningen van een eigenaar-verhuurder en biedt in ruil een aantal stevige garanties. Daarna kan het SVK deze woning sociaal verhuren aan een woonbehoeftige.

 

Takenpakket:

 • De hoofdtaak van de huurbegeleider is het uitvoeren van de basisbegeleidingstaken, wat wil zeggen: de (kandidaat-)huurders begeleiden om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten en hen stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid. 

Meer bepaald :

 • het laagdrempelig en klantvriendelijk onthalen en informeren van de personen die zich willen inschrijven als  kandidaat-huurder van een sociale woning.
 • het inschrijven van kandidaat huurders en het toewijzen van woningen.
 • het registreren en actualiseren van de gegevens van de kandidaat-huurders.
 • juridische advisering : het uitputten van alle rechten van de huurders inclusief administratieve opvolging (premies, huursubsidies…).
 • het begeleiden en ondersteunen van huurders bij het nakomen van hun huurdersverplichtingen zoals bijvoorbeeld het zoeken naar constructieve oplossingen bij woonproblemen (hygiëne, overlast…).
 • huisbezoeken.
 • Naast deze hoofdtaken , besteedt de huurbegeleider aandacht aan de individuele begeleiding en ondersteuning van de huurders, met het oog op het verbeteren van hun woon- en leefomstandigheden en het bevorderen van hun zelfredzaamheid.

Meer bepaald :

 • het opstarten van samenwerking met andere (welzijns)diensten (OCMW, CAW…) wanneer intensieve begeleiding (lees: méér dan woonbegeleiding) noodzakelijk is om zo gericht te kunnen doorverwijzen.
 • het ondersteunen van de uitbreiding van het netwerk van de huurder.

 

Competenties :

- Voor alle werknemers van SVK WoonWeb zijn dat :

 • integriteit : op een professionele, correcte en oprechte manier handelen.
 • organisatiesolidariteit : opkomen voor en verdedigen van de organisatiebelangen.
 • klantgerichtheid : onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen, rekening houdend met het organisatie belang.
 • flexibiliteit: zijn of haar gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt en personen waarmee men geconfronteerd wordt met het oog op het bereiken van een bepaald doel.
 • samenwerken : actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk doel, ook wanneer het geen direct persoonlijk belang dient - kan werken in teamverband - werkt in nauwe samenwerking met huurbegeleiders, woningprospector en administratie. Situeert zich in het organigram onder de coördinator.
 • verantwoordelijkheidszin: zich op een plichtsbewuste manier engageren om de eigen resultaten én die van de groep te realiseren en gemaakte afspraken na te komen.

- Specifiek voor deze functie zijn dat :

 • sterke administratieve, organisatorische en sociaal communicatieve vaardigheden.
 • goede kennis van  het Nederlands. Kennis van andere talen is een meerwaarde.
 • vertrouwdheid met PC en kennis Excel en Word.
 • nauwkeurigheid, orde en discretie.
 • kunnen onderhandelen – stressbestendig in moeilijke situaties.
 • teamspeler en toch zelfstandig kunnen werken .
 • empathie met de doelgroep zijnde de (kandidaat-)huurders van het Sociaal Verhuurkantoor .
 • inzicht en interesse voor de woon- en kansarmoedeproblematiek.
 • bereidheid om bij te scholen .
 • kennis van de private (Vlaamse Woninghuurdecreet) en sociale huurwetgeving (Vlaamse Codex Wonen) is een meerwaarde .

 

Wij bieden:

 • bediendecontract bepaalde duur 38 u per week tot 31/12/2022 (4/5e bespreekbaar)
 • bezoldiging volgens Paritair Comité 319.01 barema B1C.
 • maaltijdcheques.

 

Solliciteren : zo snel mogelijk

Aanwerving zo snel als mogelijk

Stuur uw motivatiebrief + CV, bij voorkeur per e-mail, naar

info@svkwoonweb.be

meer info : www.svkwoonweb.be

03 mei 2022 |