Ondersteuningspremie voor eigenaars van de stad Mortsel!

Stad Mortsel keert een éénmalige premie uit van 500 euro voor eigenaars die hun woning verhuren aan het SVK!

 

De stad Mortsel heeft in de gemeenteraad van februari beslist dat eigenaars die voor de eerste keer een woning verhuren via SVK een éénmalige premie ontvangen van 500 euro.

Het doel van deze premie is om SVK verhuurders te ondersteunen op het grondgebied van Mortsel.

 

Wat zijn de voorwaarden?

-De verhuurder verhuurt de woning voor de eerste keer aan het SVK voor een periode van 9 jaar.

Indien de verhuurder het huurcontract vroegtijdig beëindigt binnen een periode van 5 jaar na ondertekening van het huurcontract, betaalt hij het volledige bedrag van de premie terug.

-De premie kan door dezelfde verhuurder voor eenzelfde woning een tweede maal aangevraagd worden indien een nieuw huurcontract wordt afgesloten met het SVK voor een periode van 9 jaar.

De aanvraag wordt ingediend door de verhuurder aan de hand van het daartoe bestemde aanvraagformulier, en dit uiterlijk 2 maanden na ondertekening van het huurcontract.

 

Het aanvraagformulier kan u krijgen via het SVK of via volgende link; https://www.mortsel.be/Wonen_Leefomgeving/Wonen_en_ver_bouwen/Sociaal_wonen/Ondersteuningspremie_verhuurders_SVK_woning18 april 2018 |