ACTIEDAG (klik hier)

Op deze actiedag willen wij u attent maken op onze bezorgdheden over het nieuwe toewijsbeleid voor onze kandidaat-huurders.

Nu het decreet gestemd is en het besluit principieel goedgekeurd, zien we dat er slechts naar onze sector geluisterd werd voor zover onze aanbevelingen strookten met de voornemens van de Vlaamse regering, meer specifiek de minister van Wonen, Mathias Diependaele.

Met wat voorligt kunnen we alleen maar besluiten dat het SVK-puntensysteem nog altijd het beste systeem is dat we hebben. Het nieuwe model mist een objectief wegingskader om de schaarse sociale woningen toe te wijzen op een manier waarmee de meest kwetsbare huurders in acute nood voldoende snel een aanbod kunnen krijgen. Voor de lokale invulling van versnelde toewijzingen in het nieuwe model is het SVK-puntensysteem trouwens perfect bruikbaar.

Daarom willen wij u vragen het onderstaande artikel te lezen zodat ook u onze bezorgdheid kan delen.

https://sociaal.net/achtergrond/hervorming-sociale-huur-duwt-mensen-in-handen-van-huisjesmelkers/

Tevens willen wij u laten kennismaken met Dikke Freddy, een ervaringsdeskundige in armoede. Dikke Freddy schrijft al 25 jaar brieven aan al wie hogerop staat. Soms is dat een minister, een andere keer de baas van zijn voedselbank. Als dakloze is ook hij erg bezorgd. 

https://sociaal.net/column/dikke-freddy-aan-matthias-diependaele-minister-van-de-zwarte-lijst/

 

ZEG HET VOORT!

 

 

01 oktober 2021 |