Wat bieden wij?

Wonen is een basisbehoefte, en een belangrijke voorwaarde om ook andere rechten te kunnen uitoefenen. Op de private huurmarkt staan huurders soms zwak.
Dikwijls is de huurprijs te hoog, het aanbod aan huurwoningen te beperkt, weigert de eigenaar aan hem te verhuren, is de contractduur kort of is de kwaliteit van de woning te slecht.
Het SVK kan je een woning aanbieden die voldoet aan een aantal kwaliteitsnormen.

Maar net als bij de huisvestingsmaatschappijen hebben de sociaal verhuurkantoren meer kandidaat-huurders dan woningen. Daarom werken ook de SVK’s met een wachtlijst.
Maar anders dan bij de sociale huisvestingsmaatschappijen is het bij de SVK’s niet zo zeer de inschrijvingsdatum die telt. SVK’s geven voorrang aan degene die weinig middelen heeft en de woning het meest dringend nodig heeft.
Iedereen die voldoet aan een aantal voorwaarden kan zich inschrijven bij het SVK.

Na de inschrijving komt de kandidaat op een wachtlijst. Bij sommige SVK' s is deze vrij uitgebreid, bij anderen is de lijst beperkt. Een grote wachtlijst wil niet altijd zeggen dat je lang moet wachten.
Diegene die de woning het meest nodig heeft heeft immers voorrang.

Op het ogenblik dat een woning vrijkomt, raadpleegt het SVK de wachtlijst. Alleen de kandidaat-huurders waarvan de grootte van de woning overeenkomt met de gezinssamenstelling worden uitgenodigd. Deze kandidaten worden in volgorde gezet, dit volgens een puntensysteem. Erkende SVK' s geven de meeste punten aan het inkomen en aan de herhuisvestingsnood. Zo krijgen de woningzoekenden met een klein inkomen en/of diegenen die dringend moeten verhuizen de meeste punten. Verder kan er nog rekening worden gehouden met onder meer de kinderlast, de band met de gemeente, de tijd dat je op de wachtlijst staat en de SVK-huurder die wil verhuizen. De totaalsom van deze punten bepaalt je plaats op de wachtlijst.

De hoogst geplaatste kandidaat krijgt, indien hij de woning wenst, een huurcontract van 9 jaar aangeboden.

Bekijk hier de nieuwe woninghuurwet ; www.woninghuur.vlaanderen