Wat bieden wij?

SVK' s zijn er in vele kleuren, maten en gewichten. Maar één ding hebben ze zeker gemeen: ze huren woningen om deze te kunnen verhuren aan kwetsbare bewoners.

Wonen is een basisbehoefte, en een belangrijke voorwaarde om ook andere rechten te kunnen uitoefenen. Op de private huurmarkt staan huurders soms zwak. Dikwijls is de huurprijs te hoog, het aanbod aan huurwoningen te beperkt, weigert de eigenaar aan hem te verhuren, is de contractduur kort of is de kwaliteit van de woning te slecht.

Het SVK kan je een woning aanbieden. Maar net als bij de huisvestingsmaatschappijen hebben de sociaal verhuurkantoren meer kandidaat-huurders dan woningen. Daarom werken ook de SVK’s met een wachtlijst.

Maar anders dan bij de sociale huisvestingsmaatschappijen is het bij de SVK’s niet zo zeer de inschrijvingsdatum die telt. SVK’ s geven voorrang aan degene die weinig middelen heeft en de woning het meest dringend nodig heeft.

Wat biedt het SVK?

Het SVK geeft je die noodzakelijke woning:

  • de woningen voldoen aan een aantal kwaliteitsnormen;
  • de huurcontracten zijn degelijk en steeds voor lange duur, en dit zoals opgelegd in het sociaal huurbesluit. Maar let op: Het SVK moet dit modelcontract wel nog aanpassen aan de specifieke situatie, bijvoorbeeld aan de contractvoorwaarden die het SVK met de eigenaar van de woning heeft bedongen;
  • indien nodig biedt het SVK de huurder een begeleiding aan;
  • het SVK zoekt samen met de huurder naar mogelijke tussenkomsten in de huurprijs. Sinds mei 2007 is voor de meeste SVK-huurders de Vlaamse huursubsidie mogelijk.
  • omdat het SVK met de eigenaar onderhandelt over de huurprijs ligt deze prijs lager dan op de gewone huurmarkt.