Wat bieden wij?

Het SVK staat in voor de verhuring van uw pand en is verantwoordelijk voor de huurdersverplichtingen, m.a.w. u geeft uw werken uit handen , zonder enig risico voor u.
Het SVK betaalt immers de huur iedere maand stipt aan u! Dus ook als het pand tijdelijk niet bewoond is, of wanneer de huurder niet betaalt.
Het Sociaal Verhuurkantoor ziet toe op het onderhoud van de ingehuurde panden, brengt ze opnieuw in dezelfde staat op het einde van de huurovereenkomst (rekening houdend met de normale slijtage) en volgt nauwgezet de huurdersverplichtingen op. Het verzekert de woning of het appartement tegen brand en andere schade en organiseert het onderhoud van de verwarmingsketels.
Het SVK neemt ook alle administratieve beslommeringen van u over; het zoekt een onderhuurder, maakt de huurcontracten op, zorgt voor de plaatsbeschrijving en neemt de begeleiding van de huurder op indien dit nodig blijkt.
Verhuren aan het SVK gebeurt binnen het wettelijk kader van de woninghuurwet. U behoudt dus als eigenaar de voordelen en zekerheden vervat in de woninghuurwet.
U geniet, als particulier, een korting op uw Onroerende Voorheffing.


Door te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor werkt u als eigenaar samen met een professionele partner.

Bekijk hier de nieuwe woninghuurwet ; www.woninghuur.vlaanderen

Premies en voordelen

Bezit u een woning waaraan aanpassings- of renovatiewerken moeten worden uitgevoerd? Ook dan kan een samenwerking met een SVK interessant voor u zijn! De Vlaamse overheid voorziet verschillende premies.

 • renovatiepremie:de herwerkte renovatiepremie. Met speciale voorwaarden voor verhuurders die verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor. Wanneer u aan ons verhuurt, hoeft u niet te voldoen aan de eigendoms- en inkomensvoorwaarden.

Sociale dakisolatiepremie