Premies

Als verhuurder via het SVK kan u beroep doen op meerdere premies indien u renovatiewerken wenst uit te voeren of reeds hebt uitgevoerd. Sommige van deze premies zijn combineerbaar.

Via het EnergieK loket in de deelnemende gemeenten krijgt u uitgebreid advies over de premies. Contacteer hen via de website van uw gemeente. 

1. Vlaamse Renovatiepremie

 • 30% van uw renovatie investering wordt terugbetaald
 • Minimum renovatiekost van 2.500 €
 • Maximum premie 10.000 €
 • Enkel voor particuliere verhuurders
 • Looptijd (resterend) huurcontract >3 jaar
 • woning dient ouder dan 30 jaar oud te zijn
 • Meer informatie
 • Na de werken aan te vragen bij Wonen Vlaanderen

2. Huur- en isolatiepremie van Fluvius

3. EPC-Label premie

 • Als uw woning een laag EPC behaalt (categorie E of F voor een woning, categorie D, E of F voor een appartement of studio - bepaald door een EPC niet ouder dan van 2019) en je door renovatie een hoger EPC-label behaalt (aan te tonen met nieuw attest).
 • Premie schommelt tussen €2.500 en €5.000 naargelang het behaalde label.
 • Voor alle eigenaars.
 • Meer informatie
 • Beschikbaar vanaf 2021

Het SVK neemt enkel een adviserende rol op zich en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het aldaniet verkrijgen van premies.