Heb je een probleem als eigenaar/verhuurder ?

Signaleer meteen je probleem, mondeling of telefonisch of per mail aan:
SVK WOONWEB tav Woningprospector, Antwerpsesteenweg 62, 2550 Kontich T 0471/959.573 M guy.rodts@svkwoonweb.be

Omschrijf zo duidelijk mogelijk het probleem dat je wil melden. Vermeld alle nuttige gegevens die belangrijk zijn om het probleem te kunnen onderzoeken. We bezorgen je informatie  over hoe en tegen wanneer we jouw probleem gaan aanpakken, wie dit gaat doen en hoe je deze persoon kunt bereiken. Soms kunnen we een  probleem snel oplossen, soms moet je even geduld hebben. 
Eventueel vragen we om je te ontmoeten zodat we de zaak kunnen bespreken.

Vind je de voorgestelde oplossing of de manier waarop je (probleem) werd behandeld niet correct? Aarzel niet om je probleem opnieuw te signaleren. Je doet dit dan door een brief te schrijven SVK WoonWeb t.a.v. de coördinator – Erna Jeanty Antwerpsesteenweg 62, 2550 Kontich.


Zet hier zeker het volgende in :

- een beknopte omschrijving van het probleem

- wanneer je dit probleem al hebt gesignaleerd

- de vraag hoe en tegen wanneer het SVK het probleem kan aanpakken 

- jouw eigen voorstellen om je probleem op te lossen-wanneer je te bereiken bent en op welk telefoon- of gsm-nummer

Je hebt je probleem gemeld. Je krijgt een seintje van het SVK.

-Je probleem wordt opgelost > einde van de procedure-Je probleem wordt (nog) niet  (goed) opgelost. > verder verloop van de klachtenprocedure


Wil je een Klacht indienen tegen SVK WOONWEB ?


Overweeg dan om een klacht te formuleren en de klachtenprocedure van het SVK te starten. De behandeling van jouw klacht verloopt dan volgens een vastgelegde procedure.

Stap 1: Klacht bij de SVK WOONWEB coördinator
Formuleer je klacht
Wil je een klacht indienen, contacteer dan de coördinator, Erna Jeanty voor een gesprek of schrijf een brief. Zij treedt op als klachtenbehandelaar. Je kunt ook een vertrouwenspersoon meebrengen. Op het indienen van een klacht staat een verjaringstermijn van 1 jaar. Klachten kunnen niet anoniem ingediend worden. Je dient je identiteit en adres bekend te maken.Schrijf je een brief, verwijs dan naar de stappen die je al hebt gezet. Voeg een kopie van eventueel vorige brieven toe. Ook van je nieuwe brief bewaar je best een kopie.
Binnen tien dagen krijg je bericht dat je klacht is ontvangen, verneem je hoe en tegen wanneer we jouw probleem aanpakken en wie dit gaat doen. Ofwel ontvang je onze beslissing per brief ofwel word je uitgenodigd voor een gesprek.Een klacht moet afgehandeld worden binnen 45 dagen. De klachtenbehandelaar zal zijn beslissing motiveren en die motivatie schriftelijk aan jou bezorgen. Als je dat wil, kan hij daar ook nog mondeling bijkomende uitleg over geven.
Je dient een klacht in bij de coördinator. Je krijgt een seintje van het SVK.-Je probleem wordt opgelost en je klacht is ingewilligd ? > einde van de procedure-Je bent (nog) niet tevreden met de voorgestelde oplossing > verder verloop van de klachtenprocedure
Blijft jouw klacht zonder gevolg of ben je niet tevreden over het antwoord op je klacht dan kun je verder niet meer bij het SVK terecht, maar kan je eventueel terecht bij beroepsinstanties of bij de Vlaamse Ombudsdienst. 


Je kan naar de Vlaamse Ombudsdienst mailen: klachten@vlaamseombudsdienst.be
Je kan hen ook bellen 
tel.: 1700 (gratis nummer) van 9 tot 19 uur. U krijgt dan een voorlichter van de Vlaamse Infolijn aan de lijn. 
Je kan je klacht met de post opsturen naar: Vlaamse Ombudsdienst Leuvenseweg 86 1000 Brussel